Bodytech

Bodytech är ett skandinaviskt utbildningsföretag som huvudsakligen har arbetat med Kinesiologi Taping de senaste åren. Jag kan med glädje konstatera att vi har gått vidare till att erbjuda andra typer av utbildningar också. Just nu är de flesta av våra utbildningar ”fascia-relaterade” på något sätt, men företaget anpassar sig till de trender som är aktuella. Samtidigt har vi även fått möjlighet att vara värd för kurser med mycket begåvade och inspirerande föreläsare.

Min roll i Bodytech är ”huvudinstruktör”, som låter trevligt, men i verkligheten är mer intressant än så. Här har jag (och några duktiga kollegor) möjlighet att skapa kurser med vår ideologi och förhoppningsvis ge deltagarna nya ”verktyg” och idéer för det praktiska arbetet.

Bodytech kurser:

  • Kinesiology Taping (Basic + Modules)
  • Explore Fascia
  • MMT – Manuel Myofascial Technique

Kurser där Bodytech står som värd:

  • Kurser där Bodytech står som värd Anatomy Trains/ Fascial Release for Structural Balance
  • Art Riggs Workshops

Vill du veta mer om våra kurser? Här hittar du Bodytech´s hemsida: www.bodytech.pro