Structural Bodywork

Strukturell Bodywork syftar till att behandla kroppen i en helhetssyn:

  • Lugna ner kroppens motoriska mönstersystem
  • Frigöra fascianätet
  • Återintegrera kroppens rörelsemönster
  • Återställa kroppen till dess naturliga balans, längd och lätthet

Strukturell Bodywork är en pågående process under behandlingen, mellan behandlingar får individen vägledning och verktyg för att bibehålla det nya mönstret.