Structural Bodywork

Mitä on Structural Bodywork?

Structural Bodywork on terapeutin ja asiakkaan yhteistyötä, missä molemmat toimivat yhdessä asiakkaan kehon vapauttamisessa ja yhtenäistämisessä. Se on osallistavampaa kuin perinteinen hieronta, missä asiakas passiivisesti makaa hoitopöydällä hierottavana.

Ideana on:

  • Avata kehon motorisessa järjestelmässä olevat rasitukset palauttaen sen luonnollisen tasapainon, linjauksen, pituuden ja rentouden
  • Keskittyä tekemään syvällistä, kestävää ja merkittävää kehon huoltoa, joka perustuu anatomiseen tarkkuuteen ja liikkeen herkkyyteen

Kehon motoriikassa olevat rasitukset johtuvat tyypillisesti tehottomista liikeratatottumuksista ja kehon vasteesta niihin. Liikeratatottumukset muodostavat kehon asennon, ja virheiden korjaus vaatii muutoksia rakenteeseen – kehon omaan sidekudokseen.

Virheasennot kehittyvät pikku hiljaa eleistä tavaksi ja niin edelleen juurtuen lopulta rakenteeseemme. Painovoima tai jännitteistä johtuva kehomme kompensaatio lisäävät virheasentoja. Kompensaatio synnyttää uusia kompensaatioita ja enemmän oireita. Ideana on purkaa tällainen prosessi ja vähentää rakenteellista stressiä. Menetelmä perustuu kehon ainutlaatuisen sidekudosverkon ominaisuuteen (faskia).

Rolfing: Perusperiaatteet (Ida Rolf´s way of seeing things)

Kun kehon osat ovat pois paikoiltaan, painovoima heikentää kehon osien toimintaa aiheuttaen loukkaantumista ja kipua. henkinen hyvinvointi kärsii. Parantamalla kehon struktuuria voidaan parantaa ihmisten toimintakykyä ja kapasiteettia, antaa puhtia ja saada heidät voimaan paremmin.

Päätarkoituksena on kehon struktuurin uudelleen organisointi. Se tapahtuu parhaiten asiakkaan tietoisen osallistumisen – hengityksen ja liikkeen – avulla. Vaikka faskiaalinen toimenpide on hyvin rentouttavaa, rentoutuminen ei ole itse tavoitteena – itse asiassa asiakkaat tuntevat olonsa energisemmäksi Rakenteellisen kehonhuollon jälkeen kuin hieronnan jälkeen.

Kipu johtuu usein rakenteellisesta virheasennosta jossain muussa kehon osassa. Miten jalat koskettavat maata vaikuttaa polvien, lonkan, selän ja kaulan asentoon, ja lantion asento puolestaan vaikuttaa polvien, jalkojen, selän ja niskan toimintaan. Siispä oireiden hoitamisen sijaan (koskematta kipukohtaan), hoidetaan kroonisia jännitystiloja ja pyritään vähentämään pitkällä tähtäyksellä lihasperäisiä kiputiloja.