Haluxa, Educations

Iivo Wegelius har under 2006 – 2009 varit anlitad som lärare i vår kvalificerade yrkesutbildning Hälsoutvecklare för arbetslivet. Den sammanlagda tid som Iivo har undervisat hos oss uppgår till 810 timmar.

Som utbildningsanordnare är vi mycket nöjda med hur Iivo genomfört sina uppdrag hos oss. Han är mycket engagerad, kunnig och ansvarstagande och han har en enastående pedagogisk förmåga.

I de utvärderingar som gjorts efter genomförda kurser har Iivo fått utmärkta vitsord av de studerande.

Diana Popelar, studierektor, Haluxa Utbildning