Testimonials

  • Art Riggs, Certified Advanced Rolfer®

    I would love to take a class from Iivo Wegelius. I was fortunate enough to have Iivo assist/co-teach in two classes I taught in the spring of 2012 and was impressed with all aspects of his teaching. Of course his physiotherapy background gives him extensive knowledge of anatomy and treatment options for a wide range […]

  • Mikael Pettersson, Triathlon

    “Iivos breda kompetens och innovativa filosofi har verkligen hjälpt mig som triathlet. Han har en unik förståelse för kroppen och kan applicera sin kunskap oavsett kundens livssituation” Mikael Pettersson, långdistanstriathlet

  • Haluxa, Educations

    Iivo Wegelius har under 2006 – 2009 varit anlitad som lärare i vår kvalificerade yrkesutbildning Hälsoutvecklare för arbetslivet. Den sammanlagda tid som Iivo har undervisat hos oss uppgår till 810 timmar. Som utbildningsanordnare är vi mycket nöjda med hur Iivo genomfört sina uppdrag hos oss. Han är mycket engagerad, kunnig och ansvarstagande och han har […]